Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo, realizowana w ramach środka 4.1. objętego osią priorytetową 4. Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Tytuł operacji: Budowa platformy geolokalizacyjnej wraz z aplikacjami służącej do zwalczania zagrożeń dla środowiska przyrodniczego na obszarze działania stowarzyszenia LGR „Rybak”.

Anomalie

Platforma geolokalizacyjna umożliwia zgłoszenie anomalii występujących w obszarze LGR "Rybak". Funkcjonalność pozwala zgłaszać wszelkie wystąpienia sytuacji powodujących bezpośrednie zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Zgłoszenie może zawierać szczegółowy opis oraz nawet do 10 zdjęć. Zgłoszenia mogą być dodawane anonimowo.

Przejrzyj dodane zgłoszenia Dodaj nowe zgłoszenie
phone

Aplikacja mobilna

Każda osoba posiadająca dostęp do smartfona i internet w smartfonie może dokonać zgłoszenia anomalii. Aplikacja ”Zgłoś anomalię” umożliwia anonimową rejestrację i powiadomienie o zauważonym zagrożeniu środowiskowym. Podczas zgłaszania zdarzenia, użytkownik przypisuje je do jednej z czterech dostępnych kategorii zagrożenia:

Zgłoszenia automatycznie pojawia się na platofrmie geolokalizacyjnej. Dzieki temu powstaje interaktywna mapa miejsc najbardziej zagrożonych, narażonych na wandalizm i kłusownictwo.

Pobierz...

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu


ul. Słowackiego 80
87-100 Toruń
tel. 56 622 52 92
tel./fax 56 622 36 32
e-mail: pzwtorun@wp.pl